mottó
Elérhetőség Iskolatörténet Patrónusok Bemutatkozás Általános Iskola Gimnázium
 Tehetségpont IskolaismertetőTantestületHagyományainkGazdasági irodaMunkatársainkDokumentumok 
Kápolna Betlehem DÖK Zeneterem Archívum Felvételi Aktuális

Tehetségpont

A Szent Gellért Iskola 2013 szeptemberében lett regisztrált Tehetségpont, majd 2019 márciusában az akkreditációs folyamat eredményeképpen nyerte el a kitüntető Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
 
Iskolánk pedagógiai alapelvei a keresztény emberképre és pedagógiai gondolkodásra épülnek. Az ismereteket, a műveltséget kritikusan és módszeresen adja át tanítványainak és ezáltal a személy teljes formálódásán munkálkodik. Törekszik a személyre szóló fejlesztésre; a tanulók érzelmi intelligenciájára, képzeletére, kreativitására támaszkodik; tudatosan előmozdítja mindezek fejlesztését, a konstruktív életvezetést.
Megalapozzuk és elmélyítjük tanulóink általános műveltségét, kialakítjuk a magasabb műveltség megszerzésére való képességet az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltésével.
Nem egymás mellé helyezett tantárgyak összességét kívánjuk megtanítani, hanem összefüggésrendszerben való gondolkodásra nevelünk.
 
Az idegen nyelvet és a matematikát tudásszint és motiváltság alapján több csoportban, több szinten oktatjuk. Ezek a csoportok évfolyamonként szerveződnek és nem osztályonként, így sokkal nagyobb a mozgástér, mindenki a neki megfelelő csoportban tanulhat, a tehetségesek lehetőséget kapnak a magasabb szintű csoportba való átjelentkezésre.
Egy tanév során több, a tehetségek kibontakozását, bemutatását segítő programunk van: Talentumnap, Természettudományos Hét, Magyar Nyelv Hete, Természettudományos Teadélután, Szép Szó Kávézó.
 
A sport területén is kiemelkedő eredményeket érnek el diákjaink: sok-sok érmet szereznek az országos katolikus iskolák versenyein (KIDS), illetve kerületi versenyeken. Nincs tornacsarnokunk, uszodánk, nagy udvarunk, de van sok lelkes atlétánk, focistánk, kosarasunk, úszónk.
 
Az 5. és 9. évfolyamon Útrahívó órákat tartunk, melyek célja a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztése, készségeik, képességeik tudatosítása és kibontakoztatása, az induló osztályközösségekben az egymásra figyelés, közösséggé-formálódás segítése.
Tehetségpontunkról további információk itt találhatók.